ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสงค์ ปีการศึกษา 2564
 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
1
9
10
1
รวม อบ.
6
13
19
2
ป.1
35
29
64
2
ป.2
25
27
52
2
ป.3
25
21
46
2
ป.4
30
29
59
2
ป.5
32
29
61
2
ป.6
21
41
62
2
รวมประถม
168
176
344
13
ม.1
33
31
64
2
ม.2
27
27
54
2
ม.3
19
26
45
2
รวมมัธยมต้น
79
84
163
6
ม.4
22
27
49
2
ม.5
14
22
36
2
ม.6
3
7
10
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
39
56
95
6
รวมทั้งหมด
292
329
621
26
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564