วิสัยทัศน์/ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านคลองสงค์  จัดการศึกษาได้มาตรฐาน บริการดี ใช้เทคโนโลยีเด่น ร่มเย็นสิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมชุมชน