ภาพกิจกรรม

6 months ago
รูปภาพจากโพสต์ของ โรงเรียนบ้านคลองสงค์

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสงค์ ปีการศึกษา 2561

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
6 months ago
รูปภาพจากโพสต์ของ โรงเรียนบ้านคลองสงค์

กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
8 months ago
ฟุตบอลดารา มหากุศล ณ โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 04 04 2016

ฟุตบอลดารา มหากุศล ณ โรงเรียนบ้านคลองสงค์ วันที่ 4 เมษายน 2561 ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
8 months ago
รูปภาพจากโพสต์ของ โรงเรียนบ้านคลองสงค์

บรรยากาศงานฟุตบอลดารามหากุศล

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY