ข้อมูลครู/บุคลากร

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านคลองสงค์

 

จำนวน ชาย 10   คน หญิง 30  คน รวมทั้งหมด 40  คน